Skadene i Rennfast mindre enn fryktet

Undersøkelsene av takplatene i Rennfast-tunnelene tyder på atskadene er mindre enn fryktet. Men det vil være nedsatt fartsgrensei inngangssonene inntil utbedringer er gjort. — Og hold dissefartsgrensene! sier distriktsvegsjefen.