Bråstopp for fire kjøretøy

Det ble fullstendig stopp for fire kjøretøy etter at Statens vegvesen hadde kontroll av tunge og lette kjøretøy, samt sjekk av kjøre og hviletiden i Sandnes og Sokn fredag.