- Eg har ikkje vorte høyrd

Kommunelege Eivind Vestbø i Finnøy har sagt opp stillinga si etter 30 år. Rådmannen i Finnøy håper dei kan finna ei løysing og at Vestbø kan fortsetta.