Bedre inneklima i barnehagene

Etter at kommunen startet sitt inneklimaprosjekt i skolene, har sanden i klasserommene blitt redusert med 20 tonn i året.