Hevder staten setter lokalt demokrati til side

Rogaland fylkeskommune mener avvisende holdninger hos Norges vassdrag— og energidirektorat hindrer lokale planutredninger for vindkraftanlegg.