Avviser kritikken

— De som jobber for oss, sitter igjen med 35-40 kroner i timen,netto. Det er skyhøyt over polske lønninger, sier Ole GabrielKverneland i Dobra Personell AS.