Bioforsk-fusjon kan bli avlyst

Sammenslåingen av statlige Planteforsk og de to private stiftelsene Jordforsk og Norsøk til et slagkraftig Bioforsk henger i en tynn tråd.