Lurte 198.000 kroner fra sosialkontoret

En 39-åring bosatt i Stavanger er dømt til ubetinget fengsel for blant annet et stort trygdebedrageri.