Seilingsmerke blir gjenreist

Dagmerket som ble ulovlig fjernet av Kystverket på Revtangen i 1994 skal omsider gjenreises.