Færre bygg i Vågen

I de nye planene er det blant annet gitt plass til flere parkdrag og offentlige rom enn tidligere, viser bebyggelsesplanen som Indre Vågen Utbyggingsselskap (IVU) nå har oversendt kommunen til behandling.