Skal drøfta lærarane si arbeidstid

Skulesjefen prøver ut nye arbeidsmåtar når Gjesdal kommune nå skal uttala seg i to høyringar. I staden for å skriva ei sak til politikarane, inviterer han desse til eit drøftingsmøte, saman med representantar for foreldre, lærarar og rektorar.