Rekordhøy utbetaling av voldsoffererstatning

Så langt i år er det blitt utbetalt 7,5 millioner kroner i voldsoffererstatning i Rogaland. Det er en økning på 2,6 millioner kroner i forhold til 2004.