Gasslekkasje skaper trafikkproblemer

Det har oppstått en lekkasje i gassrørledningen som Lyse har lagtpå Bærheim. Det har ført til at deler av Forusbeen og Lövenstrassei Sandnes er stengt torsdag kveld.