Tre har søkt seg til tingretten

Helge Bjørnestad, Ragnhild Olsnes og Christian Fredrik Wyller er søkerne til jobben som sorenskriver i Stavanger Tingrett.