Ikke ett øre til nye investeringer

Stavanger drar med seg et underskudd på 97 millioner kroner fra 2003 og 2005. Skolene skal nå granskes for å se hvem som drives for dyrt.