Nytt tilbud for rusutsatte barn

Flere hundre tusen norske barn har foreldre med rus-problemer. Nå dannes en støttegruppe i Stavanger hvor barna får noen å snakke fortrolig med.