Erna på Dale-visitt

Ansatte på Dale og i Hero ønsker bedre behandling av ureturnerbareflyktninger.