Holder med ett løp

Lux Brannteknologi mener det er mulig å gi en tilfredsstillendesikring av Solbakktunnelen med automatisk slukkesystem.