Sokndal kan miste LRA-deponi

Det har lenge vært stille rundt deponiplanene i Sokndal. De første skuddsalvene skulle vært sprengt i fjellet over Jøssingfjord, men så langt har lite skjedd. Nor-Engineering har planene og tillatelsene klare i Sokndal, problemet er kundene. OLF, som organiserer kundene/oljeselskapene, har så langt ikke ønsket å deponere i Sokndal.