Tunnelarbeid er blitt ekstremsport

80 meter over bakken henger fjellsikringsarbeiderne i tau og brekker løs steiner med spett.