Pasienter mister kjær møteplass

Mange pasientforeninger kan stå uten møteplass når Kreftforeningen legger ned i Stavanger.