Klepp Sparebank holder stø kurs

Økte provisjons-inntekter veier opp for lavere rentemargin og litt høyere tap i Klepp Sparebank. Det akkumulerte resultatet før skatt etter tredje kvartal (årets ni første måneder) ble på 18,4 millioner kroner, mot 22,3 millioner i samme periode i fjor.