Folk mer syke enn regjeringen tillater

Bare én prosents økning i sykehus— driften i år, krever regjeringen. Men likevel blir folk så syke, eller brekker beinet på glattå, at behovet for øyeblikkelig hjelp ved SUS økte med 9 prosent i årets to første måneder.