• – Vi fryktar det vil skje fleire ulykker om folk held fram som no. Eg meiner det burde vore sertifikat, seier Knut Johansen, medieansvarleg i Redningsselskapets Sjøredningskorps i Stavanger. NTB Scanpix

Redningsselskapet fryktar vasskuterulykker

Redningsselskapet fryktar vasskuterulykker, men Frp- politikar trur det går seg til når folk ha blitt vande til sine nye framkomstmiddel.