Markant reduksjon av beltebruk på psyk

Markant reduksjon i bruken av belteseng på psykiatriske døgnposter ved Stavanger universitetssjukehus, melder Sivilombudsmannen. Likevel er han bekymret.

Positivt at sykehuset har lykkes med å redusere bruk av belter, melder sivilombudsmannen etter besøk på Stavanger universistetssjukehus.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I januar gjennomførte sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk på Stavanger universitetssjukehus spesialavdeling for voksne. Rapporten fra besøket viser både fremgang og grunn til bekymring.

– Det er positivt at sykehuset har lykkes i å redusere bruk av belter, og er flinke på dokumentasjon ved bruk av tvangsmidler. Samtidig registrer vi omfattende bruk av skjerming, skriver sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i et brev.

På besøket fant han både en stor andel pasientrom plassert i skjermingsenheter, og uheldige sider av hvordan skjermingstiltaket gjennomføres.

Les Beltelegging av psykisk syke fem ganger daglig

Skjerming er et inngrep som kan gjennomføres i psykisk helsevern som del av behandlingen. Enten av hensyn til medpasienter eller pasienten selv. Skjerming skal gjennomføres ved at pasienten holdes atskilt fra medpasienter i et avgrenset tidsrom, men med ansatte tilstede.

Beskjed om å holde seg på rommet

Under besøket ble det gjennomført samtaler med pasienter, miljøpersonale, vedtaksansvarlige og ledere. Det ble også gjennomført en befaring av stedet og gjennomgang av dokumenter.

Besøket viste at særlig skjermingsenhetene ofte var fulle, og at mange pasienter derfor fikk begrenset adgang til oppholdsrom, og beskjed om å holde seg på rommet sitt. Dørene ut til personalet ble ikke låst, men var vanskelige å åpne innenfra.

– Denne måten å gjennomføre skjermingen på gir et klart preg av isolasjon. Vi fant at pasienter hadde vært skjermet kontinuerlig i flere måneder. Dette utgjør en klar risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling, presiserer sivilombudsmannen.

Tvang og elektrosjokk

I følge rapporten har sykehuset iverksatt en plan for å forebygge bruk av tvangsmidler. Blant annet er det jevnlige gjennomganger av tvangsbruken på de ulike sengepostene. Sykehuset sikrer dermed god dokumentasjon av vurderinger som gjøres i forbindelse med bruk av tvang og beltelegginger, ifølge rapporten.

Utenom beltelegginger brukes også elektrokonvulsiv behandling, tidligere kalt elektrosjokk (ECT).

En svært inngripende behandlingsform, der det utløses kunstige epileptiske anfall ved å lede elektrisitet i korte støt gjennom pasientens hjerne. Disse behandlinger er ikke tillatt å gi uten pasientens informerte samtykke.
Imidlertid har helsemyndighetene akseptert at ECT kan gis på grunnlag av nødrett i en akutt livstruende situasjon, selv om pasienten ikke har samtykket.

Les Fem pasienter ble beltelagt 1550 ganger

– ECT begrunnet i nødrett utgjør en klar risiko for å utsette pasienter for umenneskelig eller nedverdigende behandling. Det er store etiske betenkelighetene med en praksis uten klar forankring i helselovgivningen, sier Falkanger.

Stavanger universitetssjukehus har i senere år gjennomført ECT-behandlinger begrunnet i nødrett overfor et lite antall pasienter. Det var særlig grunn til bekymring når det gjaldt behandlingen av én av disse pasientene. Dokumentasjonen tydet på at det ikke ble foretatt tilstrekkelige vurderinger av om vilkårene for nødrett var oppfylt, og at tolk ikke ble benyttet før iverksettelsen av behandlingen selv om pasienten ikke kunne norsk.

Spesialavdeling for voksne, som sivilombudsmannen besøkte, har fire avdelinger med til sammen 114 sengeplasser. Sivilombudsmannen besøkte i alt fem sengeposter på avdelingene akutt og intensiv psykiatri, affektiv og psykose samt sikkerhet.

Sykehuset ble varslet på forhånd om at Sivilombudsmannen planla å gjennomføre et besøk, men tidspunktet ble ikke oppgitt.

Publisert: