Best i Oslo, verst i Trondheim

Vi har sammenliknet priser og tjenestenivå storbyene imellom. Undersøkelsen avdekker til dels store forskjeller, men det er ikke lett å lese politikk ut av forskjellene.