Høyre frykter full veistopp i Rogaland

Høyre-toppene Nikolai Astrup og Tina Bru frykter Rogfast og en rekke E 39-prosjekter kan ryke hvis Ap må gå til SV, MDG og Rødt for å få budsjettflertall hvis Erna Solberg (H) må gå av.

Nikolai Astrup (H) og Tina Bru (H) er her avbildet langs E 39 mot Mekjarvik ved Finnestadgeilen. Nå frykter Høyre-duoen at E 39-forbindelsen mellom Stavanger sentrum og Rogfast-prosjektet ryker. Astrup er i verste fall redd for at hele Rogfast stopper opp.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Ap-motgang på meningsmålinger skremmer paradoksalt nok Astrup som denne uken har vært på en Høyre-frykter-veier-ryker-turné på Sør- og Vestlandet.

Premisset til Høyre er at Ap og Sp er avhengige av en eller flere av SV, MDG og Rødt for å få flertall i Stortinget - og at de tre sistnevnte partiene dermed kan få en avgjørende vippemakt over blant annet samferdselspolitikken.

– Ap er nødt til å gi noe

– Selvsagt får ikke SV, MDG og Rødt fullt gjennomslag, men Ap er nødt til å gi noe hvis de må samarbeide med ett eller flere av disse partiene. Ap hevder at det ikke er aktuelt å gi etter for MDGs ultimatum om oljestopp innen 15 år. Da er samferdsel en åpenbar kandidat. Spørsmålet er da hvilke prosjekter i Rogaland som overlever eller ryker ut, sier lederen av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– I verste fall blir det full stans for Rogfast-prosjektet. Selv om det er vedtatt i Stortinget, er det ikke for sent å trekke ut pluggen, sier Astrup.

– Er du seriøs nå?

– Hvis spaden ikke er satt i jorden, så er det jo ikke for sent. Rogfast er vedtatt, men har fortsatt ikke kommet i gang. Vi er garantisten for at det realiseres, men vi vet jo at SV og MDG foreslo i Stortinget å oppheve vedtaket i NTP-debatten på Stortinget rett før sommeren. Dette er bare en av sakene Ap må forholde seg til hvis Ap skal inngå budsjettsamarbeid med SV, MDG og Rødt, sier Astrup.

I egne saker svarer de tre partiene på kritikken:

Les også

MDG-profil spretter sjampanjen hvis Rogfast stoppes

Les også

Derfor er SV mot Rogfast, Ryfast og fire felt til Kristiansand

Les også

Rødt vil opprette NTP-fond med oljepenger

SV og MDG stemte for nye E 39-strekninger

SV, MDG og Anders Anundsen (Frp) var de eneste som stemte mot Rogfast 23. mai i Stortinget.

E39 Lyngdal-Ålgård står også på Høyres risikoliste, ikke minst som en del av porteføljen til utbyggingsselskapet Nye Veier, som SV, MDG og Rødt helst vil legge ned.

Også E39-strekningene Ålgård-Hove og Smiene-Harestad (forbindelsen mellom Ryfast- og Rogfast-prosjektet) er plassert der som kapasitetsøkende prosjekter «av den typen som SV, MDG og Rødt» er imot, ifølge Høyre.

Imidlertid ligger begge prosjektene i Bypakke Nord-Jæren, og Stortinget sa i mars enstemmig ja til å dra inn 25 milliarder i bompenger, blant annet for å finansiere disse to strekningene.

– Jo, men SV, MDG og Rødt går til valg på å stanse alle kapasitetsøkende veiprosjekter. Begge disse prosjektene er i denne kategorien, sier Astrup.

Nikolai Astrup (H).

Høyre frykter for alle E 39-prosjektene

– MDG vil ta tre av fire kroner fra satsingen på nye veier i Norge. En sånn politikk vil sette alle E 39-prosjektene i fare på Vestlandet. MDG foreslår altså 170 milliarder mindre til vei i Nasjonal transportplan (NTP), sier Astrup.

Han legger også til at alle «røde partier utenom Senterpartiet» vil kutte ordningen som kan redusere Rogfast-takstene med 1,5 milliarder kroner i en rentetilskuddsordning.

– Disse tre partiene lever i den villfarelse at dårlige veier er god miljøpolitikk. Dårlige veier er bare dårlige veier. Det er ikke veien som forurenser, det er kjøretøyene, sier han.

– Vi er nødt til å fase inn nullutslippskjøretøy i et raskt tempo. Vi er best i verden i dag på det og har ekstremt ambisiøse mål i 2025–2030 som vi skal innfri. Utslippsfrie, førerløse biler og busser må ha en vei å kjøre på. Alle samferdselsutfordringer i Norge kan ikke løses bare med kollektivtrafikk i og rundt de store byene. Vi satser mer på jernbane enn noen gang siden Bergensbanen åpnet i 1909. Samtidig er det behov for god mobilitet og å sørge for å utvikle gode bo- og arbeidsmarkedsområder.

– Burde ikke Høyre se seg litt i speilet? NTP ble lagt fram med en rekke utsettelser for prosjektene sammenlignet med den rødgrønne NTP, og da noen prosjekter så ble plassert i første periode var det forutsatt tilslutning til bompengefinansiert lån. Så her er det mye i det blå og regningen sendes i form av bompenger?

– Vi har ingenting å skamme oss over. Vi har økt budsjettene på vei og bane med over 50 prosent siden vi tok over, og vi har lagt fram en opptrapping med et historisk løft i NTP, sier Astrup.

– Så en ny, rekordstor NTP-blekke, betyr en ny, rekordstor bompengeregning?

– Nei. bompengeandelen er lavere enn i forrige NTP. Det er riktig at det betales mer bompenger i absolutte kroner, men det er fordi det bygges mer vei. Jeg tror de fleste som kjører E 39, foretrekker å betale bompenger i 15 år framfor å løse fergebillett til evig tid.

– Venstre går til valg på at kollektive løsninger fortsatt «må
prioriteres fremfor vei inn mot større tettsteder og byer, samt mellom storbyene». Da er det vel samme usikkerhet på borgerlig side som du kritiserer venstresiden for?

– Overhodet ikke. De fire borgerlige partiene står sammen om en NTP hvor vi har prioritert prosjekter for de neste 12 årene. Det er ingen usikkerhet om NTP, og vi er helt enig med Venstre om storsatsing på jernbane, kollektiv i storbyene og veiprosjekter med en tilfredsstillende veistandard. Mange er avhengige av bil i hverdagen, og det er ikke noe alternativ ikke å bytte ut infrastrukturen. Det handler om å investere for framtiden.

– Men NTP er ikke forpliktende for partiene. Hvilke garantier har dere for at Venstre ikke får gjennomslag?

– Jeg sammenligner vår NTP med alternativene som ble fremmet under NTP-behandlingen. Der gikk MDG inn for å kutt tre firedel på vei, SV 50 prosent. Da må vi nesten tro at det er de prioriteringene som de legger til grunn, svarer Astrup.

Publisert: