• Jan M Herigstad gikk tur på Revtangen på Orre da han i 18-tiden fant det som muligens skulle senket ubåter. Jan M Herigstad

Denne skulle senket ubåter

Med et smell ble jærstrendene en tryggere plass å ferdes.