• Stavangers oppvekst- og levekårsdirektør Per Haarr følger med på fremleggelsen sammen med politikerne Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), fra venstre, Cecilie Bjelland (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV), Erlend Jordal (H), Bjarne Kvassheim (Sp) og Christine Sagen Helgø (H). Fredrik Refvem

- Stavanger har ingen klar øst-vest problematikk

Varsler levekårsløft for sentrale områder på Storhaug.