Brøt seg inn i ubebodd hus

I løpet av natt til tirsdag ble to dører i et ubebodd hus på Kålhaug på Bryne brutt opp.