• Vikingskipet, for første gong ved kai. Skipet skal få namnet "Draken Harald Hårfagre". Thomas Førde

Vikingskipet sjøsett

Det største vikingskipet, som er bygt på nær 1000 år, er sjøsett i Haugesund ved hjelp av tungløftfartøy frå oljeindustrien.