Til Statoil på stjålet motorsykkel

Da politiet ba mannen gjøre rede for eierforholdet til motorsykkelen, serverte han en så usannsynlig historie at han ble satt i arresten.