Ny undersøkelse skal avsløre spredning

Pet-skan skal nå bli tilgjengelig for pasienter med prostatakreft i Norge.