Skjerpet straff for voldtekt av 17-åring

Lagmannsretten ga en 24-åring ni måneders fengsel mer enn tingretten for voldtekt av 17-åring.