• Frank Skjæveland, til venstre, fra Lothe Bygg og Magne Svendsen, styreleder i fra Forus Parkering Vest AS bygger et sju etasjes høyt parkeringshus på Røynebergsletta med plass til 2800 biler. Anders Minge

To store P-hus for 5000-6000 biler kommer på Forus

Mens politikerne vedtar å kutte antall parkeringsplasser ved nybygg på Forus, reiser det første av to store parkeringshus seg. Det får sju etasjer og blir 5,5 ganger større enn Jorenholmen.