Slått i svime på Krazy på Bryne

Det har vært en rolig natt i Sør-Rogaland, viser politiets logg — med noen få unntak.