• Hans J. Josefsen (t.v.) og Tor Ramsdal, som har god trening i å søke med peilepinner, er klare for å finne skatten. Carina Johansen

Fant søppel fra krigen

Det ble gjort funn fra krigens dager under torsdagens skattekjakt i Bjergsted. Men funnet var ikke den skatten torghandler Hans J. Josefsen så for seg at skulle graves opp.