• Gruppeleder for Høyres bystyregruppe, John Peter Hernes (H). Arkivbilde Jonas Haarr Friestad

Ønsker ny gjennomgang av Stokka-eiendommen

Høyre ønsker ny gjennomgang av den eksproprierte Stokka-eiendommen for å se om saken er behandlet likt som lignende tilfeller.