• For å spare penger kan fylling erstatte bru i hele eller deler av sundet mellom Halsnøy og Børøy. På havdybder under 20 meter er det billigere med fylling enn bru.

Finnøy-politikerne vil slanke fastlandsprosjektet Fogn-Halsnøy-Børøy

Finnøypolitikerne er beredt til å kutte over 300 millioner for å redde fastlandsprosjektet Fogn-Halsnøy-Børøy.