• Stort sykefravær blant de ansatte gjør det enda mer travelt på Posten nå i julestria. Fredrik Refvem

Sykefravær lager kaos for Posten

Flere i Stavanger-området har opplevd uteblitt post de siste dagene. Grunnen er sykdom blant de ansatte.