Innbrudd på Nærbø

Kom hjem til oppbrutt kjellerdør og manglende elektronikk.