• Da halve huset raste ble småstein og støv slengt ut i veien. Knut-Morten Ødegård

Risa-rivning satte støkk i naboer

Småstein og støv ble spredt ut over veien og flere biler da taket raste inn i huset som Risa AS reiv i Sverdrups gate i Stavanger onsdag formiddag.