Buss for båt i indre Ryfylke

På grunn av isforholdene i Saudafjorden og Sandsfjorden går det buss fra Sauda til Marvik klokka. 6.55.