• 25 slike kjempeturbiner, oppgradert fra 6 til 8 MW, er aktuelle for Siragrunnen. Vestas

Større enn verdens største passasjerfly

Airbus 380 har et vingespenn på 79,75 meter. Det er likevel bare det halve av rotordiameteren på planlagte vindturbiner på Siragrunnen.