Hunnedalsveien er åpnet igjen

Veien er åpen helt til Sirdal.