Bråk på Domkirkeplassen

To menn innbragt og anemeldt.