• Olav Åmodt kjører brøytetraktor og strør saltblandet sand på glass is etter hvert som folk melder fra. Foto: Knut S. Vindfallet. Knut S. Vindfallet

Folk ringer om glattå-problemer

Stavanger Natur— og idrettsservice fikk i dag inn over 300 henvendelser om problemer med glatte veier.