• Dagens fangst fra bunnen av Vågen. Kristina Zimmer

Dette lå på bunnen av Vågen

Alt fra sykler til brannslukningsapparat ble hentet opp av dykkere.