• Risa er frikjent for å ha dumpet forurensede masser på Tastarustå. Bildet er tatt sommeren 2012. Jarle Aasland

Risa frikjent for forurensing

Tastarustå Byutvikling forlangte om lag 10 millioner kroner av Risa AS fordi entreprenøren angivelig skulle ha forurenset i et byggeområdet på Tasta. Det var Stavanger tingrett ikke enig i.