• Hvis denne kosehytten ikke er fjernet innen nyttår må Sigve Holen ut med 5000 kroner uken i bøter. Geir Sveen

Bygde kosehytter, kan få 5000 kr uken i bøter

Sigve Holen må rive de to første av til sammen 51 kosehytter i et nytt hyttekonsept for travle byfolk langt oppe i Time, vedtok politikerne tirsdag.